logo

Bokr s.r.o - stavební práce v oboru dopravních staveb

Stavební společnost Bokr s.r.o.je svojí povahou zaměřena především na stavby do oblasti dopravních staveb v její dokončovací fázi a to je především úprava a vyrovnání zhutněné pláně, výškové a směrové osazení obrubníku, žlabu, přídlažby, palisád a ostatních prvků do betonu, provedení kompletizace uličních a dvorních vpustí a jejich připojení na hlavní řady. Pokládka betonové zámkové a skladebné dlažby, žulové dlažby, vyrovnání poklopů kanalizacních šachet, mříží uličních vpustí a hrnečků uzávěrů hlavních a přípojných řadů plynu a vody. Vytváření úžlabí, zálivů a opěrných zdí a plotů, stavby propustků.

BOKR s.r.o.

Nad Brůdkem 76/3, 155 00 Praha 5 Třebonice

Poštovní adresa:

BOKR s.r.o.

Plzeňská 736

334 41 Dobřany

tel/fax: 377 971 877 mobil: 736 483 143 E-mail: jiribokr@gmail.com